top of page
golden-white-marble-textured-background.

PRIVACYBELEID

DISCLAIMER

De website www.creemersrecruitment.nl is eigendom van Creemers Recruitment, ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 83410333. Creemers Recruitment wijst u op het volgende ten aanzien van deze website.

 

Aansprakelijkheid

De informatie op www.Creemers Recruitment.com is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan niet uitgesloten worden dat de informatie op deze site onvolledig, niet actueel, voor meerdere interpretaties vatbaar of onjuist is. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, kan Creemers Recruitment niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledigheid, nauwkeurigheid of geldigheid van de gepubliceerde informatie, producten of diensten, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie, van de producten of diensten op deze site. Het gebruik van de informatie, producten of diensten op deze site geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

 

Aansprakelijkheid links

Op deze site zijn mogelijks links naar andere websites opgenomen ter informatie van de bezoekers van www.creemersrecruitment.com. Creemers Recruitment heeft geen enkele zeggenschap over deze sites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, die ontstaat door gebruik van de op deze sites aangeboden informatie, producten of diensten.

Creemers Recruitment neemt uitgebreide voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de bezoekers van haar website.

Het kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of storingen als gevolg van virussen of wormen, voor eventuele internetonderbrekingen ingevolge technische problemen, of voor de inhoud van de websites van de bedoelde derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website kan informatie bevatten die beschermd is door het auteursrecht. Bijgevolg mag geen informatie van deze website geheel of gedeeltelijk overgemaakt worden aan derden zonder voorafgaande toestemming van Creemers Recruitment.

U mag wel kopieën maken voor persoonlijk gebruik, om de informatie te lezen of door te nemen.

Links, hyperlinks of framed links naar deze website zijn enkel toegestaan mits met voorafgaande toestemming van Creemers Recruitment.

 

Cookies

Creemers Recruitment maakt gebruik van “cookies” om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren en voor analytische doeleinden. Een cookie is een klein bestandje dat door een pagina van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Creemers Recruitment de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd. U kunt in uw browser het gebruik van cookies in- en uitschakelen.

 

PRIVACY BELEID

Creemers Recruitment is een organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt. Hiervoor beschikken wij over informatie van zowel kandidaten en werkgevers. Creemers Recruitment garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen en laatste wet- en regelgeving.

Creemers Recruitment betracht de grootst mogelijke zorg om de privacy van de bezoekers van deze website te waarborgen.

U bent van harte welkom om zo vaak dat u wilt geheel vrijblijvend de website te bezoeken en van de inhoud kennis te nemen.

In dit privacy statement staat beschreven welke informatie door Creemers Recruitment wordt verzameld via deze website en met welk doel.

 

Creemers Recruitment neemt privacy serieus. De volgende principes liggen ten grondslag

aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen: 

1.    Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt.

 

2.    U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke persoonlijke informatie we verzamelen en waarom we dat doen, wat we ermee doen,

met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt. 

 

3.    Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen. 

 

4.    Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. Voor de gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.

 

Gegevensverzameling en -gebruik

 

Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Creemers Recruitment kan zijn/ haar CV toesturen per e-mail.

Daarbij geeft u ons persoonlijke informatie. Deze informatie die verzameld wordt, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van uw inschrijving/sollicitatie door Creemers Recruitment. Uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres en cv, worden door ons aangehouden en gebruikt voor de volgende doeleinden: 

• Om onze medewerkers in staat te stellen u gericht te benaderen met vacatures / opdrachten. Hiertoe houdt Creemers Recruitment gedurende de bewaartermijn een kandidatendossier bij. 

• Om u op de hoogte te houden van de diensten van Creemers Recruitment, nieuws en ontwikkelingen

• Service te kunnen verlenen indien u die bij het gebruik van de Creemers Recruitment website nodig hebt

 

Uw cv en gerelateerde gegevens worden nooit zonder telefonische / schriftelijke toestemming aan derden verstrekt. Indien u concreet solliciteert naar een vacature geeft u hiermee de toestemming om uw gegevens met de betrokken derde partij (werkgever) te delen.

 

U mag altijd weten welke informatie over u zich bij Creemers Recruitment bevindt. U kunt per e-mail inzage verzoeken en desnoods onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens.

Mail hiervoor naar info@creemersrecruitment.nl

 

Bewaartermijn

 

We bewaren uw persoonsgegevens 1 jaar vanaf uw laatste contact met ons, zoals de datum van uw laatste e-mail of de laatste keer dat u via ons heeft gesolliciteerd, tenzij door de wet een langere of kortere bewaartermijn wordt vereist of dit noodzakelijk is in verband met juridische processen.

 

Veranderingen in het privacy beleid

 

Creemers Recruitment behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Beleid. Indien dit gebeurd,

dat wordt u hier per e-mail van op de hoogte gesteld en heeft u de keuze deze nieuwe voorwaarden af te wijzen.

bottom of page